PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Brigada de Politie cu Destinatie Speciala«FULGER», Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
str. Mesager, 5 MD-2069 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 74-45-80, 25-52-27, 75-68-39

Email: bpds_fulger@mail.md

țară: Moldova

Descriere

Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” este o subdiviziune subordonată specializată cu funcții de suport a IGP, care asigură, prin metode şi procedee specifice, neutralizarea şi capturarea infractorilor deosebit de periculoşi, protecţia persoanelor a căror viaţă este în pericol, eliberarea ostaticilor, respingerea atacurilor armate sau în grup, căutarea şi reţinerea delicvenţilor evadaţi de sub arest, restabilirea ordinii publice. BPDS “Fulger” este o subdiviziune cu statut operativ, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism