PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Centrul tehnico-criminalistic si de expertize judiciare, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
str-la Putna (V. Komarov) nr. 10 MD-2012 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373-22/ 25-53-22

Fax: +373-22/ 25-51-45

Email: criminalist@igp.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Centrul Tehnico-Criminalistic şi de Expertize Judiciare este o subdiviziune subordonată specializată cu funcții de suport a IGP, care are misiunea de asigurare imparţiala a expertizelor tehnico-criminalistice în procesul investigării infracţiunilor şi de urmărire penală. Laboratoarele Centrului tehnico-criminalistic şi expertize judiciare asigură din punct de vedere tehnico-ştiinţific atât activitatea organelor afacerilor interne, cât şi activitatea altor organe de drept din ţară, executând cercetări în cele mai complicate domenii ale criminalisticii: examinări tradiţionale (expertiză dactiloscopică, a armelor albe, traseologică, tehnică ale documentelor, grafoscopică, balistică şi a portretului), examinări speciale (a materialelor, substanţelor şi articolelor), examinări auto-tehnice, examinări fonoscopice, examinări ale tehnologiilor informaţionale, dezamorsarea dispozitivelor explozive etc.