PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Departamentul Trupelor de Carabinieri, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
str. Gh. Asachi, 65 a MD-2028 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 73-93-09

Email: carabinier@mai.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Departamentul trupelor de carabinieri

(trupele interne) este destinatesă

asigure, împreună cu poliţia sau independent,

ordinea publică, apărarea

drepturilor şi libertăţilor fundamentale

ale cetăţenilor, avutului proprietarului,

prevenirea faptelor de încălcare

a legii. Trupele de carabinieri sunt

componentă a Forţelor Armate şi participă

la acţiunile de apărare a ţării, în

condiţiile legii.

Ministerul Afacerilor Interne poartă

întreaga răspundere pentru conducerea

trupelor de carabinieri, pentru

organizarea executării misiunilor, pregătirea

efectivului, pentru respectarea

disciplinei militare şi ordinii interioare,

pentru asigurarea materială, tehnică,

financiară şi medicală a unităţilor.

Trupele de carabinieri îndeplinesc

următoarele misiuni:

a) veghează permanent, potrivit legii,

împreună cu poliţia, la asigurarea

măsurilor pentru menţinerea ordinii de

drept, apărarea drepturilor, libertăţilor

fundamentale şi intereselor legitime

ale cetăţenilor;

b) sprijină organele de poliţie sau

activează independent în menţinerea

ordinii publice şi în combaterea criminalităţii;

d) asigură paza şi apărarea unor

obiective şi transporturi de importanţă

deosebită;

e) participă la asigurarea regimului

juridic stabilit pentru durata stării de

urgenţă, de asediu şi de război;

f) participă la lichidarea consecinţelor

avariilor sau ale situaţiilor excepţionale

cu caracter natural, tehnogen ori

ecologic.