PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Directia generala securitate publica, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
str. Tiraspol, 11/1 MD-2012 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 868-112

Email: dgsp@igp.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Direcţia generală securitate publică este o subdiviziune specializată a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii și funcţii de asigurare a climatului de siguranţă în comunitate, prin organizarea, dirijarea, monitorizarea şi controlul activităţii subdiviziunilor teritoriale de Poliţie în domeniile siguranţă copii, interacţiune comunitară, prevenire a victimizării şi fenomenelor sociale generatoare de infracţiuni şi contravenţii, controlul şi supravegherea de stat asupra respectării legislaţiei privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive cu destinaţie civilă, activitatea particulară de detectiv şi de pază, de confecţionare şi distrugere a ştampilelor. Misiunea DGSP constă în implementarea politicii de stat prin intervenţii directe și acţiuni eficiente de interacţiune cu membrii comunităţii şi exponenţi reprezentativi ai acesteia (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale) în scopul organizării interacţiunii dintre subdiviziunile IGP şi membrii comunităţii întru realizarea climatului de securitate publică, controlului asupra domeniilor activităţii licenţiate, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, precum și acordarea serviciilor calificate populaţiei pe domeniile de activitate, transpunerii şi implementării politicilor ce ţin de prevenirea faptelor ilegale generatoare de infracţiuni şi contravenţii, precum şi în domeniul securităţii publice.