PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Inspectoratul General al Politiei, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
MD-2001 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 868-112

Email: igp@mai.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Inspectoratul General al Poliţiei reprezintă

unitatea centrală de administrare

şi control a Poliţiei, cu statut de persoană

juridică şi cu competenţă pe tot

teritoriul Republicii Moldova.

Misiunea Inspectoratului General

constă în implementarea politicii de

stat ce ţine de asigurarea legalităţii,

ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale omului, precum şi a

proprietăţii publice şi private.

În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul

General are următoarele

funcţii:

1) asigură menţinerea, restabilirea

ordinii şi securităţii publice, protecţia

drepturilor şi a intereselor legitime ale

persoanei şi comunităţii;

2) asigură prevenirea şi curmarea

infracţiunilor şi contravenţiilor, respectarea

legalităţii, ordinii şi securităţii

publice;

3) asigură investigarea infracţiunilor şi

contravenţiilor, realizează urmărirea

penală, asigură înfăptuirea justiţiei;

4) acordă asistenţă populaţiei şi autorităţilor

administraţiei publice locale;

5) consolidează disciplina şi legalitatea,

instruirea şi perfecţionarea

permanentă a efectivului poliţienesc,

asigură protecţia juridică şi socială a

efectivului, dezvoltarea şi consolidarea

bazei tehnico-materiale.