PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Inspectoratul national de patrulare, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
str. Doina, 102 MD-2059 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 46-66-84, 22-30-59

Email: inp@igp.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Inspectoratul naţional de patrulare este

o subdiviziune specializată a Inspectoratului

General al Poliţiei, cu competenţă

pe întreg teritoriul Republicii Moldova,

creată în scopul menţinerii, asigurării

şi restabilirii ordinii publice, asigurării

securităţii circulaţiei rutiere, reacţionării

prompte şi operative la evenimentele

publice care îşi pierd caracterul paşnic

şi civilizat, patrulării locurilor publice şi

de agrement, precum şi sporirii climatului

de siguranţă în societate. Inspectoratul

naţional de patrulare coordonează activitatea

tuturor serviciilor de patrulare

subordonate Inspectoratului. Raza de

acoperire cuprinde municipii, oraşe şi

centre raionale al căror număr de populaţie

depăşeşte 20 mii locuitori, precum

şi traseele naţionale.

În vederea realizării misiunii sale, Inspectoratul

naţional de patrulare are

următoarele funcţii :

a) exercită managementul operaţional

al activităţii unităţilor structurale şi subdiviziunilor

desconcentrate în scopul

asigurării executării atribuţiilor stabilite

prin lege şi prezentul Regulament;

b) asigură monitorizarea, inclusiv prin

mijloace tehnice speciale, studierea

complexă şi evaluarea situaţiei operative,

în vederea adoptării şi punerii în

aplicare a deciziilor managerial-administrative

de reacţionare la schimbările

survenite, cooperînd în acest sens cu

subdiviziunile abilitate ale IGP şi alte

forţe de ordine;

c) asigură, în limitele competenţei,

menţinerea, asigurarea şi restabilirea

ordinii şi securităţii publice, protecţia

drepturilor şi intereselor legitime ale

persoanei şi comunităţii;

d) planifică şi organizează activităţi de

asigurare şi menţinere a ordinii şi securităţii

publice în timpul vizitelor oficiale,

evenimentelor publice, precum şi de

restabilire a ordinii publice în situaţiile

prevăzute de legislaţie;

e) elaborează şi pune în aplicare măsuri

orientate la prevenirea şi curmarea infracţiunilor

şi contravenţiilor, respectarea

legalităţii, ordinii şi securităţii publice;

f) execută regimul stării de urgenţă, de

asediu sau de război, conform competenţei

stabilite;

g) acordă asistenţă populaţiei şi a autorităţilor

administraţiei publice locale, şi

centrale conform competenţelor stabilite