PROTECTION LIFE EXPO
PROTECTION LIFE EXPO
01.11.2017 - 07.11.2017
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate, ediţia a XVII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
bd. stefan cel Mare si Sfant, 75 MD-2012 Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22/ 255-236, 221-201

Email: secretariat@mai.gov.md

Site: www.mai.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Ministerul Afacerilor Interne este

organul central de specialitate al

administraţiei publice, în subordinea

Guvernului, care realizează politicile

guvernamentale în domeniile de activitate,

reieşind din prevederile legislaţiei

în vigoare.

Ministerul Afacerilor Interne este organizat

şi îşi desfăşoară activitatea în

baza Constituţiei Republicii Moldova,

a decretelor Preşedintelui Republicii

Moldova, a legilor, a hotărîrilor Parlamentului

şi Guvernului, a altor acte

normative, a tratatelor internaţionale

la care Republica Moldova este parte.

Misiunea Ministerului Afacerilor Interne

constă în realizarea prerogativelor

constituţionale ale Guvernului privind

elaborarea, promovarea şi realizarea

politicii statului în domeniile de activitate,

după cum urmează:

1) asigurarea legalităţii, menţinerea,

asigurarea şi restabilirea ordinii şi

securităţii publice;

2) managementul integrat al frontierei

de stat, gestionarea activităţilor aferente

respectării regimului frontierei

de stat;

3) combaterea criminalităţii organizate,

inclusiv transfrontaliere;

4) migraţia şi azilul;

5) protecţia civilă, situaţiile excepţionale

şi apărarea împotriva incendiilor;

6) asigurarea respectării, în baza atribuţiilor

sale, a drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale omului, precum şi

apărarea proprietăţii publice şi private;

7) iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea

cooperării poliţieneşti internaţionale;

8) realizarea sarcinilor instituţiei privind

integrarea europeană, inclusiv în

cadrul unor comisii instituite în acest

sens, şi sprijinirea altor autorităţi în

vederea realizării responsabilităţii

acestora.